Bases del Carnaval 2023

BASES DEL CARNAVAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 2023
RUES DEL DIVENDRES 17 I DIUMENGE 19 DE FEBRER
INSCRIPCIONS

Formulari a: https://forms.gle/5Y69ecg5EHaPE9eT8

1. Termini
El termini per formalitzar les inscripcions serà del dilluns 16 de gener a partir de
les 8 h. fins el dimecres 25 de gener a les 12 h. S’haurà d’omplir la el formulari
d’inscripció que trobareu al web municipal. Tindran validesa totes aquelles
inscripcions que estiguin degudament omplertes (rebreu una resposta amb la
confirmació de recepció). Les colles membres de l’Associació de Colles de
Carnaval Ganxones, de l’Associació de Colles de Carnaval de Santa Cristina
d’Aro i de la Federació de Colles de Carnaval de Castell - Platja d'Aro, per tal de
tenir les dades actualitzades, hauran de fer individualment aquest tràmit.

2. Criteris d’admissió
Per participar en la Rua del Divendres s’admetran 60 colles i 3 colles
representants dels Carnestoltes de Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro i
Sant Feliu de Guíxols. Per participar a la Rua del Diumenge s’acceptaran totes
les colles que ho sol·licitin.
Les colles membres de l’Associació de Colles de Carnaval Ganxones, de
l’Associació de Colles de Carnaval de Santa Cristina d’Aro i de la Federació de
Colles de Carnaval de Castell - Platja d'Aro tenen garantida la plaça. Per
formalitzar la inscripció, aquestes associacions hauran de presentar un llistat
amb les colles al mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .
En cas que les inscripcions rebudes superin el número màxim de participants es
farà una selecció amb els següents criteris:
- Projecte presentat (MOLT IMPORTANT)
- Antiguitat a la Rua del Divendres.
IMPORTANT !! Enviament d'arxius a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

3. Requisits tècnics
- Carrossa: Conjunt de plataforma decorada més una comparsa mínima
de 25 persones.
- Carrossa d’animació: Conjunt de plataforma decorada, amb el grup de
persones enfilades a dalt de la carrossa.
- Comparsa: Grup mínim de 25 persones, acompanyades d’un vehicle per
dur la música, llum, etc.
A efectes de donar més vistositat al Carnaval es crearan tres categories de
carrosses:
- Carrossa petita: fins a 7, 5 metres de llargada.
- Carrossa gran: a partir de 7,51 metres de llargada.
- Carrossa d’animació.
- Amplada mínima de 2 m i màxima de 4 m.
- Alçada màxima dels elements fixos: 4,5 m (alçada del cablejat i
enllumenat públic del recorregut de la rua).
- Els conjunts formats per dues plataformes decorades seran
considerades carrosses grans.
- L’organització es reserva el dret de modificar la categoria de
participació.
No s’acceptarà cap colla que desfili amb una disfressa ja utilitzada en anys
anteriors en qualsevol altra rua.
4. Llistat de colles admeses
El llistat de colles admeses en la Rua es publicarà el divendres 27 de gener a les
12 h. al web municipal www.guixols.cat.
5. Documentació
En el cas dels vehicles de motor: un comprovant de l’ITV en vigor.
En el cas de vehicles adaptats com a plataformes, una còpia de la factura
d’un mecànic oficial autoritzat i inscrit en el Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya, on consti el següent:
o Revisió de frens
o Revisió del fre de mà
o Revisió dels pneumàtics
o Revisió motor
Assegurança de responsabilitat civil obligatòria (segons el que disposa
el Reial Decret 1207/2008, de 12 de desembre, pel que s’aprova la Llei
de Responsabilitat Civil i assegurança en la circulació de vehicles de
motor).
Aquests requisits són obligatoris, sense els quals no es podrà participar a les
rues.
IMPORTANT !! Enviament d'arxius a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


6. Reunió informativa
El divendres 10 de febrer a les 21 h. al Teatre Auditori Municipal Narcís
Masferrer (carrer Callao, s/n) es durà a terme una reunió informativa amb
l’assistència obligatòria del o la responsable de la carrossa o comparsa o el
membre representant a qui delegui. També es lliuraran les invitacions pel ball
de Dijous Gras a les colles locals i es podran adquirir les entrades reservades
per les colles participants pel Ball del Tongo, al preu de 1,00 €. El nombre
màxim d’entrades per colla serà el nombre màxim del components inscrits per
a la rua del divendres.
Per establir l’ordre de sortida de la Rua s’agruparan les colles per poblacions
per agilitzar el màxim possible els combois.
7. Presentació de colles
El número d’ordre de sortida es recollirà el divendres 17 de febrer a les 12 h. a
l’envelat situat en el Guíxols Arena, durant l’acte de presentació de les colles
participants. És obligatòria l’assistència de 2 membres disfressats amb la
disfressa que utilitzaran durant les rues. L’absència a aquest acte suposarà
una sanció de 2 punts que es descomptaran de la puntuació general de la
colla.

NORMES DE LA RUA
1. Revisió tècnica i controls d’alcoholèmia
Les carrosses hauran de ser al punt de sortida com a màxim a les 17 h.
Abans del moment de la sortida es podrà fer revisió tècnica dels requisits
esmentats i es podrà deixar fora de concurs aquelles plataformes que no
reuneixin les condicions assenyalades.
S’establirà un horari per dur a terme la prova d’alcoholèmia als conductors.
Serà obligatori dur a cada vehicle com a mínim un extintor amb la revisió i
retimbrat en vigor.
2. Consumició i/o exhibició de begudes alcohòliques
Al llarg del recorregut de la rua no estarà permès consumir, tenir a la vista i/o
desfilar amb begudes alcohòliques sigui quin sigui el seu envàs. Així mateix , les
colles que desfilin amb símptomes d’embriaguesa o sota efectes de substàncies
estupefaents quedaran automàticament desqualificades de premis, no obtindran
premi a la participació i quedaran excloses de la propera edició.
En qualsevol moment la Policia Local pot fer controls d’ alcoholèmia si ho creu
oportú.
3. Equips de so
Serà obligatori que l’equip de so de la carrossa i comparsa estigui situat al
darrere i que difongui el so cap endavant. En cas que l’equip de so estigui
situat a la part del davant, se li podrà demanar als responsables de la colla que

baixin el volum per evitar molèsties a les altres colles participants o bé situar-
los en l’última posició.

4. Publicitat
S’acceptarà la publicitat a les carrosses. Només es podrà situar a la part del
darrere, no es podrà veure des del davant i no podrà afectar l’escenografia.
Portar publicitat en qualsevol altre lloc comportarà la desqualificació i la pèrdua
de la subvenció.
5. Coreografies
Durant el recorregut de la Rua les coreografies s’efectuaran en moviment.
S’establirà 1 punt fix per efectuar la coreografia estàtica, al final del recorregut,
que no podrà superar els 2 minuts. L’ incompliment es penalitzarà amb la
desqualificació i podrà comportar la pèrdua de subvenció, la pèrdua dels drets
de participació adquirits i no podrà participar en l’edició de l’any següent.

6. Penalitzacions
Qualsevol colla que alteri l’ordre natural de la rua (comportament, falta de
respecte vers el públic, jurat, etc) serà penalitzada amb la desqualificació,
perdrà la subvenció, perdrà els drets de participació adquirits i no podrà
participar en l’edició de l’any següent.
7. Membre alliberat
Cada colla haurà de disposar d’un membre alliberat i identificable per controlar
la desfilada durant la rua, que actuarà d’enllaç amb l’organització.
8. Premis a la participació
Tota carrossa o comparsa que participi a la Rua del Divendres o a la Rua del
Diumenge, que hagi fet la inscripció abans del dia assenyalat i reuneixi les
condicions marcades en les bases, tindrà dret a un premi a la participació.
L’import màxim dels premis a la participació per al Carnaval 2023 tant pel que
fa a la participació en les rues i a la participació de les colles locals en les actes
del Carnaval serà de 24.412,00€, número d’operació RC 920230000043, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 07 33804 48000 PREMIS A CARROSSES I
COMPARSES del pressupost 2023. El premi estarà subjecte a la legislació fiscal
vigent, realitzant sobre aquestes quantitats les retencions legals establertes.
9. Concurs de carrosses i comparses
Es concediran els següents premis de la secció oficial (cap colla podrà optar a
més de dos premis d’aquesta secció):

Carrosses grans 4 premis
Carrosses petites 4 premis
Comparses 4 premis
Carrosses d’animació 1 premi
Accèssits coreografia, originalitat i simpatia
Es concediran els següents accèssits especials concedits directament per
l’organització:
“Per què em passa a mi?” - Premi especial a la colla amb més mala sort .
“Nari nant” – Premi especial a la colla menys animada .
“Tu cap aquí i jo cap allà” – Premi especial a la colla més descoordinada.
“El Tongo” – Premi especial a criteri directe de l’organització.
El veredicte del jurat es farà públic el mateix dia de la rua a la mitja part del Ball
del Tongo (cap a la una de la matinada). El veredicte del jurat serà inapel·lable.
El resultats definitius es podran consultar al web municipal www.guixols.cat.

PARTICIPACIÓ DE LES COLLES LOCALS EN ELS ACTES DEL CARNAVAL
Per tal de donar més vistositat i animació als diferents actes que s’organitzen en motiu
del Carnaval de Sant Feliu de Guíxols es creen els següents criteris de puntuació segons
l’assistència dels membres de cada colla. El total de punts aconseguits pot ser de 40.
Aquella colla que aconsegueixi complir amb tots els actes indicats, se li concediran 10
punts addicionals.
- Sopar de colles
Dissabte 12 de febrer a les 21.30 h.
Mínim 10 persones
- Enterrament de la Sardina
Dimecres 22 de febrer a les 20 h.
Mínim 5 persones
1. Premis a la participació
Tota carrossa o comparsa que participi a la Rua del Divendres o a la Rua del
Diumenge, que hagi fet la inscripció abans del dia assenyalat i reuneixi les
condicions marcades en les bases, tindrà dret a un premi a la participació.
L’import màxim dels premis a la participació per al Carnaval 2023 tant pel que
fa a la participació en les rues i a la participació de les colles locals en les actes
del Carnaval serà de 24.412,00€, número d’operació RC 920230000043, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 07 33804 48000 PREMIS A CARROSSES I
COMPARSES del pressupost 2023. El premi estarà subjecte a la legislació fiscal
vigent, realitzant sobre aquestes quantitats les retencions legals establertes.

NOTES
Participar en aquest concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases. Els
imprevistos seran resolts per l’organització, el veredicte de la qual serà inapel·lable.

PARTICIPACIÓ DE LA COLLA CARNESTOLTES DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 2023
Atès que l’Associació de Colles de Carnaval Ganxones ha comunicat a l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols, que la colla encarregada de representar al/la Carnestoltes 2023
serà la “Els 4 Gats de Sant Feliu de Guíxols”. Per tal que aquesta colla pugui rebre el
premi corresponent es crea un llistat d’actes i activitats on es requerirà la seva
presència i participació:
La colla Carnestoltes 2023 haurà de participar obligatòriament en els següents actes:
DISSABTE 11 DE FEBRER
o Sopar de colles: Presentació oficiosa del/la Carnestoltes 2023.
SETMANA DE CARNAVAL
o Visites a les escoles i centres assistencials.
DIJOUS 16 DE FEBRER
o Dijous Gras: Presentació oficial del/la Carnestoltes 2023.
DIVENDRES 17 DE FEBRER
o Presentació de colles: Presentació oficial del/la Carnestoltes 2023.
o Rua del Divendres.
DISSABTE 18 DE FEBRER
o Rua de Castell - Platja d'Aro
DIUMENGE 19 DE FEBRER
o Rua del Diumenge
o Rua de Santa Cristina d'Aro
DIMECRES 22 DE FEBRER
o Enterrament de la Sardina
A part d’aquests actes se’ls podrà requerir la presència en altres actes, entrevistes i/o
recepcions, la prioritat dels quals es decidirà segons la disponibilitat.
1. Premis a la participació
La colla Carnestoltes 2023 rebrà un premi a la participació en tots els actes
relacionats amb el Carnaval 2023 que se’ls requereixi.
L’import màxim del premi a la participació per al Carnaval 2023 pel que fa a la
participació de la colla Carnestoltes en les rues i dels actes del Carnaval serà de
2.588,00 € , número d’operació RC 920230000044, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 07 33804 48000 PREMIS A CARROSSES I COMPARSES del
pressupost 2023. El premi estarà subjecte a la legislació fiscal vigent, realitzant
sobre aquestes quantitats les retencions legals establertes.


Sant Feliu de Guíxols, 3 de gener de 2023

14 Febrer, 2024

Àngels Gonyalons, David Verdaguer i Judit Martín, entre altres al Guíxols Escena de Sant Feliu

CICLE TEATRE PROFESSIONAL "GUÍXOLS ESCENA" El Tigre Dissabte 09 de març a les 20.30 - Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols Entrades:https://entradas.codetickets.com/entradas/id/23464/teatreauditori-narcismasferrer/online Un reconegut especialista en desenvolupament personal -altrament dit coach- ha de fer-se unes  fotografies per…
06 Febrer, 2024

La Coral Cypsella presenta la programació commemorativa als seus 40 anys d’història

La Coral Cypsella del CE Montclar, junt amb el regidor de Cultura, Alexis Cubó i l’alcalde, Carles Motas, han presentat aquest dimarts 6 de febrer la programació que han previst per commemorar el 40è aniversari de l’entitat coral guixolenca, nascuda…
02 Febrer, 2024

Processos participatius en marxa

Al link de sota trobareu dos processos participatius referents a: 1. Consulta pública prèvia per a l'elaboració del reglament per a l'ús dels horts urbans. 2. Ordenança municipal reguladora dels usos d’aigua en situació de sequera a Sant Feliu de Guíxols.…
30 Gener, 2024

La Generalitat activa la fase d'Emergència per Sequera

El dijous 1 de febrer la Generalitat ha decretat oficialment  l'entrada en fase 1 d'Emergència per sequera, una mesura que afecta nombroses comarques i que abasta fins a 6 milions de catalans. En aquesta afectació hi ha Sant Feliu de Guíxols.…
25 Gener, 2024

Ple municipal (gener 2024)

Assenyalament: 1a Convocatòria 25/01/2024 a les 20.00 hores 2a Convocatòria 29/01/2024 a les 20.00 hores   Senyor/a, D’acord amb el previst a l'article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei…
24 Gener, 2024

Us presentem "El Tigre", nova obra de teatre professional

CICLE TEATRE PROFESSIONAL "GUÍXOLS ESCENA" EL TIGRE El Tigre és una obra escrita i dirigida per Ramon Madaula, interpretada per Mercè Martínez i David Olivares. És la primera de les obres que inicia la nova temporada del "Guíxols Escena", teatre…
23 Gener, 2024

Carnaval 2024 - Programació

Tota la programació a un clic CLIC AQUÍ  www.guixols.cat/carnaval
23 Gener, 2024

Artistes Locals Edició 2024

ANUNCI DELS RESULTATS DE LA SELECCIÓ DELS PROJECTES PRESENTATS PER L’EXPOSICIÓ D’ARTISTES LOCALS AL PATI DE L’AJUNTAMENT EDICIÓ 2024 Després de la reunió celebrada per part de la Comissió de valoració el dia 22 de gener de 2024, i acordat,…
17 Gener, 2024

Un autocar de TVE arriba a Sant Feliu de Guíxols per tractar el món digital

Els pròxims dies 18, 19 i 20 de gener de 2024 l’espai itinerant “Únete a la Generación D’, cada día somos más” visitarà Sant Feliu de Guíxols al  Passeig del Mar a l'encreuament amb la Rambla i volem convidar-te a…
11 Gener, 2024

Nova forma d'inscripcions per al Carnaval 2024

Entreu en aquest apartat del web (www.guixols.cat/carnaval) i trobareu la tramitació i altres informacions
09 Gener, 2024

Canvi de temps per a dimecres i dijous, amb pluges

El Servei Meteorològic de Catalunya alerta d‘una situació que pot provocar un episodi de precipitació extensa, amb la possibilitat de neu a cotes baixes a punts de l'interior, i que afectarà previsiblement dimecres i dijous.
09 Gener, 2024

L'ús de la mascareta és obligatòria en tots els centres sanitaris i sociosanitaris.

Des d'aquest dimarts 9 de gener, data en què ha sortit publicada la resolució al Diari Oficial de la Generalitat, l'ús de la mascareta ja és obligatòria en tots els centres sanitaris i sociosanitaris de Catalunya. La mesura arriba arran…
02 Gener, 2024

Les inscripcions per a la 2a edició del Correpoble ja estan obertes!!!

Les inscripcions per a la 2a edició del Correpoble ja esta obertes!!! Inscriu-te ja a través de: www.correpoble.cat Enguany la competició esportiva es celebrarà al municipi de Calonge-Sant Antoni, el proper 23 de març, a les 10:00 del matí, amb…
30 Desembre, 2023

Festa dels Tres Reis. Vídeo explicatiu

Falten pocs dies perquè Ses Majestats els Tres Reis d'Orient arribin a la ciutat. En aquest vídeo, que podeu veure amb els vostres pares i mares, us hem explicat algunes coses sobre les dues jornades més importants. Es pot veure…
27 Desembre, 2023

Confirmats tots els equips que prendran part a la Volta Catalunya 2024

La propera edició de la Volta Ciclista Catalunya, que tindrà lloc del 18 al 24 de març del 2024, ja té definits els 25 equips que prendran part en la prova esportiva. Als 18 equips UCI World Team que tenen…
27 Desembre, 2023

Homenatge a Néstor Sanchiz Guerrero, aquest dijous 28

L'acte d'homenatge inclou reflexions a càrrec d'Eudald Carbonell, i una conversa amb la participació de Narcís Soler i Xavier Niell. El Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols fa un homenatge a Néstor Sanchiz Guerrero aquest dijous 28 de desembre,…
25 Desembre, 2023

Parc Infantil de Nadal Ganxó

Recordeu famílies ! El dia 27 comença el Parc Infantil de Nadal Ganxó. Per a infants d’1 a 14 anys. Dies: 27, 28, 29, 30, 31, 2 i 3. De 10,30 a 13,30 i de 16.30 a 19,30, excepte el…
25 Desembre, 2023

Quina de Nadal del Sant Feliu de Guíxols Club de Futbol

Aquest dimarts, 26 de desembre i el proper 6 de gener se celebren les  Quines de Nadal del Sant Feliu de Guíxols Club de Futbol. @cfsfeliuguixols Horaris: dia 26 a les 18h. i dia 6 de gener a les 19h.…
25 Desembre, 2023

Sardanes amb la cobla Contemporània

Sardanes amb la cobla Contemporània EL DIA DE SANT ESTEVE NO US HO PODEU PERDRE 12 migdia 26 de desembre. Ballada de Sardanes amb la cobla Contemporània. A les 12h al Passeig del Mar, davant de la Cambra de Comerç.…
25 Desembre, 2023

Pastorets de Sant Feliu de Guíxols

Pastorets de Sant Feliu de Guíxols 2023 Agrupació Teatral Benet Escriba  Funcions al Teatre Auditori Narcís Masferrer:  26 de desembre, 12h 29 de desembre, 21h 30 de desembre, 21h 1 de gener, 18h

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Els nostres mitjans socials: Facebook | Twitter | Instagram 

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

©  Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits